کشت غلات بر روی نوارتیپ در هرمزگان توسعه داده می شود

با برنامه ریزی های صورت گرفته امسال بخش عمده ای از کشت  غلات  به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : امسال 23 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به کشت محصولاتی همچون گندم ، جو ، کلزا و ذرت  می رود.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، سید رضا امیری زاده افزود: با توجه به اهمیت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی تاکنون 90 درصد سطح سبزی و صیفی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی عنوان کرد: بهره گیری از کشت نوار تیپ در غلات نقش مهمی در  مدیریت مصرف آب دارد.

امیری زاده بیان داشت : مدیریت مصرف آب، تغذیه مناسب گیاه، تنظیم زمان آبدهی محصول، جلوگیری از سرمازدگی گیاه، افزایش عملکرد تولید  و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی از مهمترین اهداف اجرای سیستم آبیاری تحت فشار می باشد.

وی با اشاره به اینکه برای هر هکتار اجرای سیستم آبیاری نوین  6 میلیون تومان  هزینه می شود، افزود : برای اجرای سیستم های آبیاری نوین 85 درصد هزینه ها را دولت و 15درصد از سهم آورده کشاورزان استفاده می شود.