نخستین کمیته پایش مزارع گندم استان برگزار شد

رسالت کمیته پایش مزارع گندم بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای علمی در تولید گندم می باشد.

معاون بهبود تولیدات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : بر اساس  آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی نخستین کمیته پایش مزارع گندم با هدف بررسی ظرفیت های تولید، چالش ها  و ارائه راهکارهای علمی و تخصصی در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، سید حسن حسینی افزود : با توجه به اینکه در این کمیته دستگاههای  مختلفی از جمله آب منطقه ای، هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی عضو هستند موضوعاتی همچون ذخیره آب منطقه ای، هواشناسی کشاورزی  و حفظ نباتات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت هواشناسی کشاورزی بیان داشت : در صورتی که کشاورزان قبل از ورد سامانه ای بارشی یا کاهش دمای هوا از خسارت آن آگاهی داشته باشند در کوتاهترین زمان اقدام به فعالیت های پیشگیرانه خواهند نمود .

حسینی گفت : امسال سطح 12هزار و 500 هکتار زیر کشت گندم می رود و پیش بینی می شود از این سطح 57 هزار تن محصول تولید شود.

وی افزود : تاکنون 250 هکتار گندم کشت شده است .

حیسنی خاطر نشان کرد : فصل کشت گندم در هرمزگان از اواسط  آبان ماه آغاز تا پایان دی ماه  ادامه دارد و برداشت از نیمه دوم فرودین شروع  و انتهای خرداد ماه  عملیات درو تمام می شود.