گوجه بشاگرد به بازار آمد

شهرستان بشاگرد در تولید محصولات ارگانیک در کشور پیشرو است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت : سطح زیرکشت گوجه فرنگی خارج از فصل در این منطقه 9 هکتار است و پیش بینی می شود از این سطح  200 تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمد احمدی افزود : به دلیل بهره گیری از سیستم آبیاری نوین  در مزارع، کود دهی مناسب و رعایت اصول فنی تولید امسال نسبت به پارسال 10 درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرد : محصولات تولید شده علاوه بر عرضه در بازارهای استان به استانهای فارس و تهران ارسال می شود.

احمدی خاطر نشان کرد : زمان کشت گوجه فرنگی خارج از فصل در این منطقه، از شهریورماه آغاز و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و فصل برداشت، از اواخر آبان شروع و تا پایان آذر می باشد.