ورود هرگونه پا جوش نخل به هرمزگان ممنوع شد

 به دلیل وجود آفت قرنطینه ای سوسک حنایی سرخرطومی در استان های همجوار، ورود هرگونه پاجوش نخل به هرمزگان ممنوع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت : به دلیل آلودگی نخلستانهای استان های فارس و جنوب کرمان به آفت قرنطینه ای سوسک حنایی سرخرطومی  انتقال هرگونه پاجوش نخل به استان ممنوع است .

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهدی عباسپور، به کشاورزان هشدار داد : از خرید هر گونه پاجوش نخل از شهرستان های لار، داراب استان فارس و جنوب کرمان و انتقال آن به استان خوداری نمایند.

وی افزود : با توجه به اینکه در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان نشستی با هدف اقدامات پیشگیرانه از انتقال این آفت با حضور مسئولین نیروی انتظامی برگزار شد؛ نیرو های انتظامی طبق قانون از ورود پاجوش های غیر مجاز به استان جلوگیری می کنند.