مهندس علی باقرزاده سکان دار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان شد

مراسم تودیع  و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با حضور مهندس جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، در این مراسم از زحمات مهندس ناصر حیدری  پوری تقدیر و مهندس علی باقر زاده به عنوان  رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی معرفی شد.