مهندس علی مهران زاده به سرپرستی مدیریت آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان طی حکمی علی مهران زاده را به عنوان مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب کرد.