کشاوزران بندر خمیر با مباحث علمی هواشناسی آشنا شدند

ترویج هواشناسی کشاورزی یکی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر گفت :  با همکاری اداره هواشناسی شهرستان بندر خمیر یک دوره آموزشی هواشناسی کشاورزی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد ناصری افزود : آشنایی بهره برداران با موضوعات علمی هواشناسی ، نیازسنجی کاربران و نقش داده های هواشناسی در مدیریت مزرعه  از مهمترین اهداف این کارگاه آموزشی بود.

وی افزود : در این دوره آموزشی، کارشناس هواشناسی مطالب علمی را در قالب  ارائه داده ها و پرسشنامه تشریح کرد.