مدیریت جهادکشاورزی جاسک در شاخص برگزاری نماز جماعت دستگاه برتر شد

طی مراسمی با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام انصاری راد،  مدیریت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه برتر در شاخص برگزاری نماز جماعت در سطح شهرستان معرفی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاسک گفت : ترویج فرهنگ  برپایی نماز جماعت با هدف تحکیم وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه، از مهمترین برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک است.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، حسین شرفی افزود : با توجه به اینکه در این منطقه برادران اهل سنت و شعیه با وحدت در کنار هم زندگی می کنند، این امر باعث شده که نماز جماعت در مدیریت جهاد کشاورزی با حضور کارکنان شعیه و سنی برگزار شود و این نشانه وحدت در بین کارکنان می باشد.

وی خاطر نشان کرد : نماز مهمترین  وسیله برای ایجاد وحدت و همدلی در بین مسلمین است .