جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است

جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است

به عنوان شاخص اصلی تولید مواد غذایی حفاظت و جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : بستر تولید 90 درصد مواد غذایی خاک می باشد و این نشان از اهمیت آن دارد .

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده در نخستین همایش خاک در بندرعباس افزود : برای تهیه آب روش های زیادی وجود دارد اما برای تولید خاک هیچگونه روشی وجود ندارد و باید از نعمت خاک بیش از پیش حفاظت کنیم .

وی تصریح کرد : آگاهی دادن به بهره برداران در خصوص اهمیت خاک، استفاده از دانش کارشناسان برای حفاظت خاک و مطالبه گری برای تدوین قانونی برای جلوگیری از آلودگی خاک، از مهمترین اهداف این همایش است .

باقرزاده بیان داشت : به کشاورزان توصیه می شود برای حفاظت از خاک مواردی همچون رعایت تناوب زراعی، استفاده کمتر از کود های شیمیایی و بهره گیری از کود های حیوانی را مورد توجه قرار دهند.

در ادامه معاون سیاسی، اجتماعی استاندار هرمزگان گفت : باید ایده های علمی و گفته های کارشناسان تبدیل به برنامه شود.

اکرمی تاکید کرد: این همایش از اهمیت زیادی برخوردار است و باید نتیجه آن در قالب یک برنامه برای اجرا، تهیه شود.

در ادامه این همایش رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : طبق آیات قرآن خاک جایگاه ویژه ای دارد بطوری که انسان از آن آفریده شده  و در عبادت کردن مسلمانان بر آن سجده می کنند .

حجت الاسلام علی شرفی افزود : باید با ارتقاء آگاهی کشاورزان در خصوص اهمیت خاک و آلودگی آن از این نعمت خدادادی حفاظت شود.