سبزیجات برگی در بستک

 شهرستان بستک به دلیل داشتن زمین های حاصخیز مستعد تولید سیزیجات برگی است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : امسال 30هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه به کشت سبزیجات برگی اختصاص داده می شود و پیش بینی می شود ازاین سطح 300تن محصول تولیدشود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبارروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عادل خورشیدی افزود : ترب سفید ، شوید ، ترب قرمز ، جعفری ، گشنیز، تره ، ریحان ،مرزه ،ترخون و نعناع  از مهمترین سبزیجات برگی می باشند که سبزیکاران بستکی کاشت و برداشت می کنند.و از اواخر آبانماه تا پایان اردیبهشت سال بعد با توجه به عدم همزمانی تاریخ کاشت سبزیجات برگی تمام این سبزیجات برگی در منطقه برداشت میشوند.

وی خاطرنشان کرد : روستاهای کوهیج ، کمشک ، دهنگ و فتویه  از مهمترین مناطق تولید سبزی برگی در این منطقه می باشند.

خورشیدی  گفت : محصولات تولید شده در بازارهای  داخلی استان عرضه می شود.

وی افزود : با توجه به اینکه سبزیجات برگی از نظر فیزیلوژی متفاوت هستند ، تاریخ کاشت بذور سبزیجات برگی نیز یکسان نبوده و شرایط آب و هوای هرمنطقه در واقع مشخص کننده زمان کاشت این محصول را مشخص میکند.همچنین با شروع گرما و افزایش دما  در منطقه از اواخر اردیبهشت ماه ، برداشت سبزیجات برگی نیز به پایان میرسد.

ودر پایان ابراز داشت:سبزیجات برگی همانطور که در تاریخ کاشت همزمان نمیباشند در پایان برداشت نیز همزمان نیستند ، برداشت سبزیجات حساس به گرما و افزایش طول روز زود تراز بقیه ارقام سبزیجات پایان می پذیرد.