کاهش دما باعث سرما زدگی بخش کشاورزی بشاگرد شد

افت  دمای هوا در شهرستان بشاگرد باعث سرمازدگی محصولات زراعی و باغی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت : در هفته های اخیر به دلیل افت دما شاهد سرمازدگی  محصولات کشاورزی از جمله پرتقال، لیمو ترش و گوجه فرنگی در این منطقه بودیم .

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمد احمدی افزود : سرما زدگی در سطح 25 هکتار به کشاورزان زیان وارده کرده است که بر اساس برآورد کارشناسان، خسارت وارد شده به میزان 2900میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد : عمده خسارت وارده در بخش گوهران می باشد.