تشکل های کشاورزی در قلعه قاضی راه اندازی می شود

تشکل های کشاورزی در راستای فروش محصولات کشاورزی دربازارهای مختلف می توانند نقش آفرینی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:تشکل های کشاورزی با هدف فروش محصولات کشاورزی، ایجاد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی و احقاق حقوق بهره برداران از دولت؛  در منطقه قلعه قاضی راه اندازی می شوند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، علی باقرزاده در حاشیه بازدید از طرح های کشاورزی منطقه قلعه قاضی، تخت و شمیل افزود : توسعه صنعت شترداری  و اصلاح نخلستان های فرسوده از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در منطقه قلعه قاضی می باشد.

وی عنوان کرد : منطقه قلعه قاضی به دلیل داشتن اراضی مناسب بستر خوبی برای تولید محصولات کشاورزی ودامی دارد.

باقرزاده خاطر نشان کرد : یکی از نیاز های بهره برداران این منطقه آموزش علوم جدید و فناوری های نوین در حوزه های مختلف کشاورزی است.