12هزار نفر از شترهای هرمزگان هویت دار می شوند

از جمعیت 20 هزار نفری شتر استان، 12هزار نفر، پلاک کوبی می شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : طرح هویت دار کردن شتر های استان با هدف تهیه آمار دقیق از جمعیت، پراکنش ، نژاد و گونه ی این دام آغاز شده است.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمد پورطرق افزود : تهیه اطلاعات ژنتیکی دام کشور، ردیابی دام از مزرعه تا کشتارگاه ، کنترل قرنطینه ای داخل کشور ، اجرای طرح های تحقیقاتی اصلاح نژاد دام ، کنترل بیماری های واگیردار و انگلی ، تسهیل در واردات و صادرات دام  و ثبت و احراز مالکیت، از دیگر اهداف اجرای این طرح می باشند.

وی عنوان کرد : در مرحله اول این طرح قریب به 12هزار نفر شتر پلاک کوبی می شوند .

پورطرق با اشاره به اینکه شتر به عنوان یک ظرفیت مناسب می تواند در راستای ایجاد اشتغال و ثروت موثر باشد، اظهار داشت : عمده این طرح در شهرستان های میناب ، جاسک و سیریک انجام می شود.

وی افزود : اجرای این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت.