دفتر مدیریت دانش در جهاد کشاورزی رودان راه اندازی شد

شهرستان رودان قطب اول محصولات زراعی و باغی در هرمزگان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت : درراستای تبادل دانش و اطلاعات کشاورزی و به کارگیری آنها در عرصه های کشاورزی، دفتر مدیریت دانش در این مدیریت راه اندازی شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، عباس موئدی افزود : افزایش بهره وری کارکنان ، انتقال دانش فنی در بین کارشناسان بخش کشاورزی ، مستند سازی دانش شفایی و تبدیل آن به دانش صریح، از مهمترین اهداف راه اندازی این دفتر می باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان رودان دارای ظرفیت های بالادر تولید محصولات زراعی و باغی است، تصریح کرد : دفتر مدیریت دانش این مدیریت در رشته هایی همچون کشاورزی، آب ، خاک ، هواشناسی و گیاه پزشکی فعالیت می کند.

وی افزود : همچنین زیرنظر این دفتر گردهمایی هم اندیشی راه اندازی می شود.