95درصد مشاغل بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است

در کشور 95درصد فعالیت های کشاورزی توسط مردم انجام می شود.

مدیر کل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی گفت : با توجه به اینکه 95درصد فعالیت های بخش کشاورزی در اختیار مردم است لذا حمایت های دولت از این بخش حائز اهمیت می باشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبارروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، پالیزگر درهمایش گردهمایی مدیران مالی وزارت جهاد کشاورزی در بندرعباس افزود : ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و شفاف سازی موضوعات مالی کشور از مهمترین اهداف این نشست می باشد.

وی ادامه داد : مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان باید با بهره گیری از حسابداری تعهدی  در راستای شفاف سازی مسائل مالی کشورگام بردارند.

در این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : با توجه به اینکه استان ظرفیت های بسیار بالایی در تولید محصولات زراعی ، باغی ، دامی وشیلاتی دارد لذا برای توسعه فعالیت های کشاورزی از جمله گسترش گلخانه ها ، پرورش ماهی در قفس نیاز به حمایت های مالی بیشتر است.

علی باقرزاده افزود : در استان 17مرکز خدمات کشاورزی با کمترین امکانات فعالیت می کنند که باید دولت با  اختصاص اعتبارات لازم کمک به تجهیز ونو سازی این مراکز نماید.

وی یاد آورشد: عدم ماندگاری نیروهای غیر بومی  و پایین بودن حقوق ودستمزد نیروها  از مهمترین مشکلات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان است.