پست قرنطینه جزیره کیش واقع در گمرک بندرکیش افتتاح شد.
 دفتر پست قرنطینه جزیره کیش با حضور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افتتاح شد.
 
پس از سالها تلاش و رایزنی، سرانجام دفتر پست قرنطینه جزیره کیش با حضور محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان آغاز به کار کرد.
 
گفتنی است، دفتر پست قرنطینه در گمرک بندرکیش  مستقر است و فاطمه جهانشاهی به عنوان اولین مسؤول این پست قرنطینه معرفی شد.