مدير جهاد كشاورزي شهرستان بستك از مبارزه جدي با افت لكه برگي درختان خرما خبر داد

مهندس خورشيدي در اين راستا گفت كه بازدید يكروزه اقای دکتر محمد علي باغستانی وهیت همراه از شهرستان بستک جهت ارايه راهكار مناسب و اهميت موضوع صورت گرفته است

در این بازدید اقای دکتر باغستانی ریس سازمان حفظ نباتات کشوربه                                                                                          ا اتفاق اقای دکترابطحی رییس قرنطینه واقای مهندس موسوی معاون مالی سازمان حفظ نباتات کشوروهمچنین مهندس حسینی معاونت تولیدات گیاهی ومهندس دولتی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ازنخلستانهای شهرستان بستک بازدیدنمودندوازنزدیک درجریان بیماری لکه برگی نخل خرماقرارگرفتندوباتوجه به مساعدبودن شرایط محیطی برای توسعه وپیشرفت بیماریو آلوده بودن بالغ بر ۹۰ درصد نخیلات شهرستان به این بیماری رعایت مسایل بهزراعی ومبارره شیمیایی تاکید گردید. 

خورشيدي ادامه داد ره اورد این سفر تخصیص ۲۰۰ میلیون ریال جهت خرید سمپاش برای سمپاشی نخلستان بود.

که در اسرع وقت سمپاش خریداری ودر اختیار نخلداران عزیز قرار خواهد گرفت. 

بیماری لکه برگی خرما که عامل ان قارچ می باشد از حدود ۲ ماه قبل در این شهرستان ردیابی شد وبا بارندگی های اخیر شیوع پیدا کرد ودر کل شهرستان به صورت اپیدمی در امده است. 

برای مبارزه با این بیماری دستورالعملی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع استان هرمزگان تهیه شده است ودر اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

وي ابراز اميدواري كرد با همكاري مؤثر باغداران منطقه و بكارگيري توصيه هاي كارشناسان جهاد كشاورزي هر چه سريعتر شيوع اين افت كنترل گردد.