كوچ خانوارهاي عشاير به استان هرمزگان با تاخير آغاز شد
كوچ خانوارهاي عشاير به استان هرمزگان در سالجاري به دليل خشكسالي همراه با تاخير و به كندي آغاز شده است.
 مدير امور عشاير سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با بيان اين خبر گفت: هر ساله كوچ عشاير از استانهاي همجوار از نيمه مهرماه از مناطق ييلاقي شان به شهرستانهاي رودان و حاجي آباد آغاز مي شد كه امسال به دليل اثرات خشكسالي و عدم وجود مراتع كافي، اين كوچ از نيمه آبان ماه آغاز شده است و روند كوچ نيز به كندي انجام مي شود . منوچهر سالاري افزود: تاكنون 200 خانوار به مناطق شمالي استان هرمزگان كوچ كرده اند و مابقي خانوارها نيز تا شرايط جوي در مناطق ييلاقي مساعد باشد در آن مناطق خواهند ماند و به همين دليل روند كوچ به استان هرمزگان به كندي و با تاخير همراه است. وي خاطر نشان كرد: جمعيت عشاير هرمزگان حدود 2500 خانوار مي باشد كه عمدتا در شهرستانهاي حاجي آباد و رودان بوده و ويژگي مهم اين جمعيت عشايري، كوچ رو بودن و وابستگي اقتصادي آنان به فعاليتهاي دامداري، خصوصا دام كوچك مي باشد . مدير امور عشاير همچنين اظهار داشت : كوچ عشاير به استان هرمزگان بيشتر از مناطق بافت، شهر بابك و سيرجان در استان كرمان و نيز مناطقي از استان فارس انجام  مي شود و برخي عشاير نيز درون كوچ بوده كه عمدتا از شهرستانهاي بندرعباس، ميناب و پارسيان مي باشند. وي با اشاره به اجراي طرح اسكان عشاير در استان هرمزگان ، هدف از طرح اسكان ارائه خدمات رفاهي بهتر به عشاير، افزايش بهره وري از منابع توليد و مشاركت موثر جامعه عشايري عنوان كرد و تصريح كرد: اجراي دو طرح مطالعاتي نيز براي شناسايي و مكان يابي كانون توسعه اسكان عشاير به زودي آغاز خواهد شد. گفتني است براي اجراي طرح اسكان عشاير در شهرستان رودان و حاجي آباد تاكنون اقدامات بسياري انجام شده است كه مي توان به اسكان بيش از 300 خانوار عشايري، ايجاد 17 سامانه هدايتي و خودجوش، انجام عمليات تسطيح اراضي، حفر چاه. برقدارنمودن، واگذاري اراضي و تامين آب شرب،مرمت و بهسازي راه عشايري و ايجاد جايگاه سوخت فسيلي و ... اشاره نمود.