خبرها


کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میناب با موضوع مدیریت دانش آشنا شدند

کارکنان و کار شناسان جهاد کشاورزی شهرستان میناب با موضوع مدیریت دانش آشنا شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت : نخستین کارگاه آموزشی مدیریت دانش با حضور کارشناسان مراکز خدمات تیرور ، هشتبندی و میناب؛ در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، محمد سالاری افزود : با حضور دکتر کوهپایه موضوع مدیریت دانش در بخش کشاورزی برای کارشناسان تشریح شد.

وی افزود : در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحثی همچون داشتن تفکر سیستمی در کارها ، داشتن مدل ذهنی مثبت بطوری که نسبت به فعالیت ها مثبت فکر کرد، شناسایی قابلیت های شخصی نیروها ، مهارت یادگیری تیمی و داشتن آرمان مشترک  آشنا شدند.

سالاری افزود : ارتقاء دانش کارکنان و بهره گیری از مدیریت دانش برای تبدیل داده ها به دانش در بخش کشاورزی، از مهمترین اهداف این دوره آموزشی بوده است.