خبرها


جشن ميلاد مولود كعبه در سازمان جهاد كشاورزي برگزار شد
آقاي غلامي مديركل سازمان بازرسي استان در اين مراسم با بيان احاديثي در خصوص خلقت پيامبر گرامي اسلام (ص) و حضرت علي (ع) با اشاره به روايات متواتر در خصوص تولد حضرت علي (ع) در خانه كعبه افزود: مادر حضرت علي (ع) به اتفاق پيامبر اكرم و ابوطالب از قسمت ركن يماني خانه كعبه كه به اذن خداوند شكافته شده بود وارد شدند و پس از سه روز  مادر گرامي حضرت علي (ع) به اتفاق فرزند گراميشان از آن مكان خارج گرديدند.
وي همچنين به فضيلت ماه رجب اشاره و خاطر نشان ساخت يكي از فضيلت هاي ماه رجب نماز مخصوص « رجب » در شب هاي اين ماه مي باشد در پايان مراسم ضمن اجرا تواشيح و سرود به تعدادي از برداراني كه اسامي آنان برگرفته از نام  اميرالمؤمنين علي (ع) بود جوائزي به قيد قرعه تعلق گرفت.