خبرها


۱۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي هرمزگان به زير كشت پياز مي رود
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان با اعلام اينكه كشت پياز در مزارع اين استان آغاز شده است گفت: پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري حدود 10هزار هكتار از اراضي زراعي هرمزگان به زير كشت پياز برود.
كوروش صادقي با بيان اينكه از اوايل آبان ماه انتقال نشاء پياز از خزانه به مزارع آغاز شده است افزود: كشت پياز بطور عمده در شهرستانهاي بندرعباس، ميناب و رودان انجام مي شود و پيش بيني مي شود امسال نيز حدود 260هزار تن محصول توليد گردد.
 وي رقم عمده كشت پياز را رقم هيبريد زود رس و با عملكرد 25 تن در هكتار عنوان كرد و اظهار داشت : برداشت محصول پياز در استان هرمزگان در اواخر بهمن ماه انجام مي شود و با توجه به شرايط فصل زمستان و وجود سرما و يخبندان در ساير نقاط كشور، اين استان به عنوان يكي از استانهاي مهم توليد كننده پياز زمستانه ، سهم عمده اي در تامين اين محصول دارد.
مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ، برگزاري كلاسهاي آموزشي و ترويجي ، مشاوره و توصيه هاي فني از سوي كارشناسان مراكز ترويج و خدمات مستقر در دهستانها و نيز مديريت مزرعه را از جمله فعاليتهاي اين سازمان در حمايت از كشاورزان عنوان كرد.