خبرها


دیدار پرسنل جهاد کشاورزی جاسک با فرماندار این شهرستان

به مناسبت آغاز هفته جهاد کشاورزی پرسنل جهاد کشاورزی جاسک با فرماندار شهرستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی جاسک، سرپرست جهاد کشاورزی جاسک در این دیدار با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی در 27 خرداد 1358 تصریح کرد: این فرمان آغازگر آبادانی کشور در ابتدای انقلاب اسلامی بود.

شرفی افزود: با ادغام جهاد سازندگی و اداره کشاورزی در دی ماه 1379 تلاش ها برای توسعه رونق کشاورزی کشور آغاز گردید.

وی به عملکرد یک سال اخیر این مدیریت اشاره کرد و از افتتاح جاده بین مزارع سدیچ به طول دو کیلومتر با اعتبار 800 میلیون ریال و آغاز عملیات آبیاری تحت فشار در هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

 فرماندار جاسک نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: نیروهای جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب خالصانه در برق رسانی و آب رسانی روستاها همپای وزارت نیرو و همچنین در راه سازی همگام با وزارت راه، کمک شایانی کردند و این تلاش ها با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در مجموعه جهاد کشاورزی ادامه یافت.