برگزاي سمينار آموزشي خانواده خلاق در سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان
سمينار آموزشي خانواده خلاق با حضور 180 نفر از بانوان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي و ادارات و شركتهاي تابعه برگزار شد.
در اين سمينار، دكتري كردي ، استاد برجسته روانشناسي به ارائه مطالبي در خصوص افزايش اعتماد به نفس ، كاهش استرس هاي شغلي ، چگونگي رفتار والدين با فرزندان و يادگيري مهارتهاي زندگي پرداخت.  در پايان سخنراني وي نيز جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار گرديد و شركت كنندگان سئوالات خود را در خصوص سلامت روان و مسائل خانوادگي و شغلي مطرح نمودند.