خبرها


برگزاری دومین جلسه مدیریت بحران بخش کشاورزی در شهرستان قشم

دومین جلسه مدیریت بحران بخش کشاورزی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر حفظ نباتات، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد، سایر اعضای مدیریت بحران بخش کشاورزی و فرماندار قشم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم، یزدان پناه در این جلسه تصریح کرد: هفته گذشته از در محدوده نخیلات تحت نظارت منطقه آزاد در بلوار خلیج فارس آفت «سرخرطومی حنایی» مشاهده شد.

وی افزود: پس از بازدید مدیر و کارشناسان محترم حفظ نباتات و باغبانی سازمان  و کارشناسان مدیریت شهرستان از محل آلودگی تاکید شد محل آلودگی پاکسازی و سوزانده شود سپس بر رو محل آلودگی پلاستیک کشیده و زیر پلاستیک قرص فسفید آلومنیوم قرار داده شود.

مهندس حسینی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این جلسه در خصوص شرایط و ضوابط قرنطینه نباتی در مبادی ورودی کشور و داشتن گواهی بهداشتی محصولات جهت ورود به کشور به ارائه توضیح پرداخت.

در ادامه نیز مهندس دولتی گزارشی در خصوص معرفی آفت سرخرطومی حنایی خرما و روش های خسارت و خطرات این آفت و میزان آلودگی این آفت در استان و روش ورود آفت به کشور توضیح داد و بر استقرار پست قرنطینه ای در مبادی ورودی منطقه آزاد تاکید کرد.

فرماندار قشم نیز در این جلسه بر اقدامات مراقبتی از فضای سبز شهرستان و محصولات کشاورزی تاکید کرد و سپس به تنظیم برنامه مشترک بین جهاد کشاورزی و حوزه مدیریت شهری و روستایی منطقه آزاد جهت ردیابی و کنترل آفت اشاره نمود.

در پایان مقرر گردید مدیریت امور شهری و روستایی منطقه آزاد با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات استان اقدامات لازم را در خصوص حضور اکیپ ردیاب آفت مذکور و تله گذاری در سطح جزیره و پس از آن کنترل و مبارزه شیمیایی و معدوم نمودن محل آلودگی با نظارت مدیریت حفظ نباتات استان و شهرستان انجام شود.