خبرها


آغاز برداشت انجیر از سطح ۴ هکتار از اراضی بشاگرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد گفت: برداشت انجیر در شهرستان بشاگرد از نیمه اول تیرماه در سطح 4 هکتار شروع و تا پایان نیمه اول مردادماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد احمدی تصریح کرد: پیش بینی می شود در واحد سطح 2 تن در هکتار؛ به میزان 8 تن میوه انجیر برداشت و روانه بار گردد.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت و تولید انجیر در بشاگرد نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است تشریح کرد: بیشترین سطح کشت انجیر در بخش گوهران روستاهای درشهر، کاهکن، پاهتک و گوهران می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد خاطرنشان کرد: این محصول به قیمت هرکیلوگرم چهارتا پنج هزار تومان به فروش می رسد.