خبرها


برگزاری نمایشگاه نماز در فضای مجازی در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ نماز در بین کارکنان و خانواده های آنها برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین علی شرفی تصریح کرد: نمایشگاه نماز در فضای مجازی به منظور ترویج و توسعه فرهنگ نماز با استفاده از فضای مجازی در بین همکاران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: امروز فضای مجازی فرصت بسیار مناسبی جهت تبلیغ نماز و ارزش های اسلامی است.

 رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان استفاده نکردن از فضای مجازی را تعبیر به فرصت سوزی کرد و افزود: به جای ترویج شایعه و دروغ در فضای مجازی می توان از این فرصت در جهت تقویت اعتقادات دینی استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه نماز در فضای مجازی از امروز تا یکشنبه 17 تیرماه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دایر می باشد.