اجرای طرح تربیت مدیران آینده جهادکشاورزی هرمزگان/ارزیابی «111» نفر از پرسنل سازمان در گام اول

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، با بیان اینکه در ابتدای سال جاری برای اولین بار در استان یک دوره ارزیابی در سطح پرسنل جهادکشاورزی هرمزگان انجام شد، گفت: در این دوره به طور مجموع «111» نفر از پرسنل این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، ابراهیم سالمی در نشست خبری«پاج» به بخشنامه شورای عالی اداری توسط رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه دستگاه های اجرایی موظفند مدیرانی را انتخاب کنند که دارای گواهی شایستگی پست های مدیریتی باشند.

 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، تصریح کرد: در سال 95 با مطالعات میدانی که انجام گرفت به این نتیجه دست یافتیم که میانگین سنی مدیران این سازمان بالاست و به بازنشستگی نزدیک شده اند و به همین منظور طرح تربیت مدیران آینده جهادکشاورزی هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.

 

وی، یکی از لازمه های کار مدیریتی را شناخت منابع انسانی و مالی نام برد و اظهار کرد: یکی از چالش های پیش روی نهادها این است که مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند.

 

سالمی، تعداد پرسنل این سازمان را 563 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد یک نفر به عنوان رئیس سازمان، 38 نفر مدیر سطوح میانی، 87 نفر مدیر پایه، 92 نفر کارشناس مسئول، 229 نفر کارشناس و 117 نفر را نیز نیروهای سایر تشکیل می دهند.

 

  رئیس گروه نوسازی و تحول اداری جهادکشاورزی هرمزگان، گفت: تنها سازمانی هستیم که در سطح استان با تشکیل تیم ارزیاب و پردیس ارزیابی مدیران، با شکل گیری بانک اطلاعاتی اقدام به ارزیابی برای اخذ گواهی شاخص های مدیریتی نموده ایم.

 

 

سالمی، با بیان اینکه در ابتدای سال جاری برای اولین بار در استان یک دوره ارزیابی در سطح پرسنل جهادکشاورزی هرمزگان انجام شد، گفت: در این دوره به طور مجموع «111» نفر از پرسنل این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

وی، خاطرنشان کرد: در این ارزیابی 5 مرحله آزمون برگزار می گردد.