خبرها


براي اولين بار در شهرستان حاجي آباد ۱۰هكتار از مزارع ذرت به سيستم آبياري تحت فشار مجهزشد
براي اولين بار در منطقه سرچاهان شهرستان حاجي آباد، در يك مزرعه 10هكتاري ذرت طرح سيستم آبياري تحت فشار اجرا شد. مجري اين طرح كه يكي از كشاورزان نمونه و فعال شهرستان حاجي آباد است هدف از اين  اقدام را مقابله با اثرات خشكسالي ، افزايش راندمان آبياري و مصرف بهينه آب عنوان كرد. حسين شاه نظري افزود: حدود 7هزار هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان حاجي آباد به كشت ذرت اختصاص دارد و با توجه به اينكه نياز آبي ذرت بسيار بالا است ، استفاده از سيستم هاي نوين آبياري با هدف  مصرف بهينه آب مي تواند در افزايش محصول نيز موثر باشد و افزايش عملكرد و توليد محصول با كيفيت بهتر خود عامل مهمي براي ترغيب كشاورزان به استفاده از روشهاي نوين آبياري به شمار مي رود.
 اين كشاورز نمونه كه در مزرعه خود اثرات آبياري به روش تحت فشار را تجربه نموده است خاطر نشان كرد: بر اساس تجربه بدست آمده در اين روش به جاي يك هكتار مي توان 5/2 هكتار را آبياري نمود و در صورت وجود شرايط مناسب و مساعد مي توان سطوح را نيز افزايش داد. وي همچنين عملكرد محصول ذرت در آبياري غرقابي را 10 تن و در شرايط آبياري با سيستم تحت فشار عملكرد ذرت درمزرعه خود را 13 تن اعلام كرد. شايان ذكر است اين كشاورز در توليد ساير محصولات كشاورزي نيز موفق بوده است بطوريكه وي داراي 10 هكتار گلخانه بوده و انواع محصولات صيفي را با عملكرد مطلوب توليد مي نمايد و مزارع و نخلستان 30 هكتاري خود را نيز به روش تحت فشار، آبياري مي نمايد.گفتني است تاكنون بيش از 27 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان هرمزگان به سيستم آبياري تحت فشار مجهز شده است. با توجه به محدوديتهاي منابع آبي در اين استان ضرورت دارد كشاورزان و بهره برداران با استفاده از اين روش ، علاوه بر مصرف بهينه آب به توليد محصولات با كيفيت و عملكرد بالا دست يابند و با مدیریت صحیح بتوانند گام موثری در جهت رسیدن به خود کفائی کشاورزی بر دارند. صرفه جویی در مصرف آب،عدم نیاز به تسطیح اراضی ، توزیع یکنواخت آب در مزرعه،افزایش کمی و کیفی محصول ،سهولت در انجام عملیات زراعی و نيز کنترل فرسایش خاک و رواناب سطحی از جمله مزاياي سيستم آبياري تحت فشار مي باشد.