خبرها


برگزاری طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در بستک

مدیر جهادکشاورزی بستک، گفت: همایش علمی کردن کشاورزی در منطقه لاورمیستان با همکاری بسیج سازندگی سپاه و کانون بسیج مهندسین کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

                                 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عادل خورشیدی در خصوص جزئیات این خبر، گفت: جهت هماهنگی  و ابلاغ سیاست های قبل از شروع کشت و انتقال دانش و تجربیات کشاورزان نمونه منطقه به سایر کشاورزان، همایش علمی کردن کارهای کشاورزی با محوریت محصولات استراتژیک گندم و کلزا در منطقه لاورمیستان برگزار شد.

 

مدیر جهادکشاورزی بستک، گفت: در این کلاس آموزشی سیاست ها و برنامه های کلی وزارت جهادکشاورزی جهت توسعه کشاورزی پایدار و اقتصادی نمودن فعالیت ها و همچنین صرفه جویی در مصرف آب و حمایت های دولت در این راستا به کشاورزان ابلاغ شد.

 

وی، خاطرنشان کرد: در ادامه این نشست مسائل و مشکلات موجود کشاورزان منطقه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان و کشاورزان نمونه آخرین دست آوردهای علمی و تجربیات خود جهت افزایش بهره وری از امکانات موجود را ارائه نمودند.