خبرها


تشکیل کارگروه نظارت بر توزیع آفت کش ها در هرمزگان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از تشکیل کارگروه نظارت بر توزیع آفت کش ها در استان خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، حمید دولتی به ابلاغیه مورخ 18 مردادماه سال جاری ریاست محترم جمهور و تاکید مقام عالی وزارت به موضوع آفت کش ها اشاره کرد و گفت: بر این اساس کارگروه نظارت بر توزیع آفت کش ها در استان تشکیل شده است.

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، تصریح کرد: در مرحله اول برنامه اجرایی این کارگروه اطلاعات مربوط به مجوز فروشگاه های مجاز سم و مسئولین فنی آنها و فروشگاه های فعال استان جمع آوری و به این کارگروه ارسال خواهد شد.

 

وی در همین راستا، افزود: موجودی سموم فروشگاه و انبار آنها نیز احصاء و بهمراه اطلاعات فنی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها به دبیرخانه کارگروه استان ارسال خواهد شد.

 

دولتی با بیان اینکه مقرر گردیده تمام کارخانه ها و شرکت های تولید و توزیع کشوری و منطقه ای ضمن اعلام میزان دقیق سم ورودی به هر استان بصورت ماهانه ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده و فروش بر اساس نرخ نامه تاییدی سازمان حفظ نباتات کشور نیز باشند، خاطرنشان کرد: در هر شهرستان نماینده ای بعنوان ناظر جهت نظارت بر توزیع آفت کش ها و بازرسی میدانی موضوع معرفی تا نسبت به اجرای برنامه های آتی در این زمینه اقدام جامع بعمل آید.