خبرها


برگزاری دوره آموزشی کارشناسان مسئول پهنه های تولید کشاورزی

دومین دوره از آموزشهای مهارت افزایی با حضور 146 نفر از   کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید .

افتتاحیه این دوره از آموزشها که  با حضور مهندس ورداسبی ، رئیس مرکز نوسازی وتحول اداری و  مهندس میثمی تبار، مدیرکل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی ، دکتر شهریاری معاون دفتر خدمات فنی سازمان تحقیقات آموزش  و مهندس بقایی معاون  توسعه مدیریت و منابع انسانی  جهادکشاورزی  و مقامات استانی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان مسئول پهنه در تاریخ 14/07/97در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار گردید .

دومین دوره از آموزشهای مهارت افزایی با حضور 146 نفر از   کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید .

افتتاحیه این دوره از آموزشها که  با حضور مهندس ورداسبی ، رئیس مرکز نوسازی وتحول اداری و  مهندس میثمی تبار، مدیرکل دفتر آموزش کارکنان جهادکشاورزی ، دکتر شهریاری معاون دفتر خدمات فنی سازمان تحقیقات آموزش  و مهندس بقایی معاون  توسعه مدیریت و منابع انسانی  جهادکشاورزی  و مقامات استانی با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان مسئول پهنه در تاریخ 14/07/97در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار گردید .

مهندس ورداسبی طی سخنانی به بیان اهمیت حضور کارشناسان پهنه در عرصه های تولیدی پرداخت و گفت : کلیه مهارت اموزان در این دوره جهت دریافت گواهی شایستگی مدیران معرفی خواهند گردید .

مهندس میثمی تبار نیز در ادامه این برنامه با اشاره به ارزیابی مهارت آموزان در این دوره گفت : کارشناسان پهنه های تولیدی بخش کشاورزی به مانند یک اورژانس کشاورزی عمل می کنند . وی افزود : ارزیابی مهارت آموزان هم در ابتدای دوره و هم در پایان دوره با آموزش مهارت های عملی در عرصه های تولید ارزیابی می گردند .

قابل ذکر است این دوره آموزشی به مدت 2هفته ادامه دارد و در این دوره کارشناسان بصورت علمی و عملی آمزشهای لازم در امر سیزی و صیفی در مزارع را می بینند.

گفتنی است کل این دوره به مدت 2سال به طول می انجامد که در آن  146نفر مروج پهنه عرصه های کشاورزی  آموزش های لازم را فرا می گیرند .