خبرها


آغاز انتقال نشاء گوجه فرنگی از خزانه به مزرعه در بندرلنگه

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بندرلنگه، گفت: انتقال 3 میلیون و 500 هزار نشاء گوجه فرنگی از خزانه به مزارع در این شهرستان آغاز شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، محمدرضا شیخ زاده با اشاره به جزئیات این خبر، گفت: یش بینی می شود امسال 15 هزار تن محصول از 250 هکتار زمین های زیر کشت گوجه فرنگی این شهرستان برداشت شود که ده درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است.

 

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بندرلنگه، افزود: استفاده از ارقام مرغوب و توجه به توصیه کارشناسان ترویجی علت افزایش تولید محصول است.

 

وی، گفت: محصول برداشت شده علاوه بر مصرف هرمزگان به استان های اصفهان، تبریز و تهران نیز فرستاده می شود.

 

شیخ زاده، خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی در روستاهای پدل، گزیر و شناس در بخش های مهران و مرکزی شهرستان بندرلنگه است.