خبرها


سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان منصوب شد

علی اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور طی حکمی ابراهیم سالمی را به عنوان سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان منصوب شد.

 

علی اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور طی حکمی ابراهیم سالمی را به عنوان سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان منصوب کرد.

 

در حکم انتصاب ابراهیم سالمی به عنوان سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان آمده است؛

 

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست شعبه شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان منصوب می شوید.

 

گفتنی است؛ پیش از این مهدی ترابی این مسئولیت را بر عهده داشته که با توجه به نظر رئیس جهادکشاورزی هرمزگان به عنوان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان منصوب شده است.