خبرها


نشست شورای شهرستان بندرعباس با حضور رئیس جهادکشاورزی هرمزگان

جلسه شورای شهرستان بندرعباس با حضور مهندس باقرزاده رئیس جهادکشاورزی هرمزگان و جمعی از معاونین سازمان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، مهندس باقرزاده رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در این نشست بر کاهش هزینه های تولید و اصلاح و توسعه باغات و گلخانه های استان تاکید کرد و گفت: توسعه واحدهای دامداری و گسترش مزارع پرورش میگوی هرمزگان در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

 

وی با اشاره به مصرف بهینه آب در زمینه های باغی و زراعی و جایگزینی کشت های استراتژیک و کم آب، افزود: به هر اندازه سرمایه گذاران با دولت همراهی کنند، دولت نیز به همان میزان یا به مراتب بیشتر با سرمایه گذاران در بخش کشاورزی همراهی خواهد کرد

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین از همراهی و همیاری کشاورزان در هرچه بهتر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور تشکر و قدردانی نمود

 

گفتنی است؛ در این دیدار رئیس و اعضای شورای شهرستان بندرعباس نیز نکته نظرات خود را بیان نمودند.