خبرها


اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی ناظرین شبکه مراقبت بخش کشاورزی هرمزگان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از اعلام اسامی پذیرفته شدگان ناظرین شبکه مراقبت بخش کشاورزی در سال زراعی 97-98 خبر داد و گفت: پذیرفته شدگان نسبت به معرفی خود در تاریخ 20/08/97 جهت شروع کار ب ه مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های درخواستی مراجعه نمایند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، حمید دولتی با اشاره به این خبر، گفت: در این آزمون فارغ التحصیلان رشته های گیاهپزشکی، مدیریت تلفیقی آفات و همچنین رشته های مرتبط مانند زراعت، باغبانی و تولیدات گیاهی شرکت داشتند.

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، افزود: آزمون شبکه مراقبت بخش کشاورزی هرمزگان دهم آبان ماه در محل سالن اجتماعات سازمان جهادکشاورزی برگزار شد.

 

وی، تصریح کرد: از پذیرفته شدگان مرحله اول انتخاب کارشناس ناظرین بخش خصوصی در سال زراعی جاری جهت برگزاری مصاحبه روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه مصاحبه به عمل آمد

 

دولتی، خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان ناظرین شبکه مراقبت بخش کشاورزی در سال زراعی 97-98 نسبت به معرفی خود در تاریخ 20/08/97 جهت شروع کار ب ه مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های درخواستی مراجعه نمایند.

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ناظرین شبکه مراقبت سال زراعی 97-98

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره نظام

شهر مورد تقاضا

وضعیت

1

مهدی

علی محمدی

3470078258

2609402984

حاجی آباد

پذیرفته

2

محسن

بیژنی

3470032297

2609302750

حاجی آباد

پذیرفته

3

الهه

صادقی

3060149623

2609703585

حاجی آباد

پذیرفته

4

فرشید

سالارپور

3479963978

2609302851

حاجی آباد

پذیرفته

5

راضیه

فولادی

3131562072

2609202688

حاجی آباد

پذیرفته

6

محمود

سالاری پور

3470024731

2609403029

حاجی آباد

پذیرفته

7

زهرا

شهبازی

3470069591

2609503236

حاجی آباد

پذیرفته

8

پیمان

سالاری پور

3470005559

2609302850

حاجی آباد

پذیرفته

9

حسن

سالارپور

3470053553

2609403072

حاجی آباد

پذیرفته

10

فاطمه

ناصری

3120211257

2609603461

حاجی آباد

پذیرفته

11

امید

پورمند

3470071225

2609603495

حاجی آباد

پذیرفته

12

فرهاد

موسی پور سیاه جل

312010982

2609404079

حاجی آباد

پذیرفته

13

پیمان

هاشمی

3470106150

2609503295

حاجی آباد

ذخیره

14

صابر

کمالی

3470024979

2609402954

حاجی آباد

ذخیره

15

حامد

سالارپور

3120104086

2609503406

حاجی آباد

ذخیره

16

وحید

حسن زاده

3479947921

2609603411

حاجی آباد

ذخیره

17

فاطمه

بهرام پور

4699620264

2609002195

رودان

پذیرفته

18

مرضیه

رونما

4699620264

2609102412

رودان

پذیرفته

19

طاهره

صالحی

4699789404

2609102531

رودان

پذیرفته

20

سلمه

رونده

4699931057

2609302836

رودان

پذیرفته

21

عبدالصادق

باقری

4699790178

2608901927

رودان

پذیرفته

22

امید

مریدی

4690118507

2609704044

رودان

پذیرفته

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره نظام

شهر مورد تقاضا

وضعیت

23

آذر

داوری

4690140936

2609603408

رودان

پذیرفته

24

راحله

بلالی

4690120791

2609603414

رودان

پذیرفته

25

حلیمه

گرگین پور

4699884393

2609503303

رودان

پذیرفته

26

مرضیه

هاشم پور خراجی

4690195773

2609703545

رودان

پذیرفته

27

کبری

باوقار

3391936282

------

رودان

ذخیره

28

حسن

اکبرنسب

4699976182

2609503213

رودان

ذخیره

29

عاطفه

شاکری

4690026491

2609202686

رودان

ذخیره

30

سمیرا

بهرامی

3410302451

2609603397

میناب

پذیرفته

31

جواد

قاسمی تیروری

3410389288

2609603430

میناب

پذیرفته

32

آرزو

اله یاری

3410103090

2609603409

میناب

پذیرفته

33

احمد

بشارتی فر

3422264167

2609102365

میناب

پذیرفته

34

رقیه

شهدادی

3674443597

2608902622

میناب

پذیرفته

35

فاطمه

صفوی گردینی

3030756866

2608703456

میناب

پذیرفته

36

افسانه

زارعی

3410400079

2609403046

میناب

پذیرفته

37

سید وحید

خلیل پور مینابی

3422125353

2609403046

میناب

ذخیره

38

فاطمه

شاکری

3422138544

2609102495

میناب

ذخیره

39

مهسا

زارعی

3380299091

2609603482

بندرعباس

پذیرفته

40

سمیه

یگانه

5549986647

2609704087

بندرعباس

پذیرفته

41

نسیمه

منتظری

3392603228

2609102432

بندرعباس

پذیرفته

42

آسیه

علیزاده

3150139163

2609202681

بندرعباس

پذیرفته

43

کبری

ضیغمی نژاد

3131563869

2609503329

بندرعباس

ذخیره

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره نظام

شهر مورد تقاضا

وضعیت

44

فتانه

نیرومند مرادی نژاد

3470077932

2609503310

بندرعباس

ذخیره

45

آسیه

الماسی پور

4700053526

2609704060

پارسیان

پذیرفته

46

مریم

رضایی

4700050675

------

پارسیان

پذیرفته

47

عبدالعزیز

اکبری

3489929128

2609402977

بستک

پذیرفته

48

نسیمه

ملایی

3480053211

2609302839

بستک

پذیرفته

49

سیما

محتشم

3489928369

2609002153

بستک

ذخیره

50

علی اصغر

قادری

3120117080

2609303793

 

پذیرفته