خبرها


آغاز كشت تنباكو در شهرستان بندرلنگه
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بندرلنگه گفت: از زمان شروع كشت تنباكو در مزارع اين شهرستان تاكنون بيش از 600 هكتار به زير كشت تنباكو رفته است و پيش بيني مي شود حدود يكهزار هكتار از اراضي به كشت اين محصول اختصاص يابد.
اسماعيل كرمي فرد افزود: زمان كشت در خزانه ، مرداد ماه مي باشد و انتقال به زمين اصلي نيز در نيمه آبان انجام مي شود. وي ارقام كشت شده تنباكو را ارقام بامري،گزير و برازجاني عنوان كرد و اظهار داشت: مناطق عمده كشت اين محصول در شهرستان بندرلنگه شامل روستاهاي گزير، دژگان، مهرگان ، پدل، دوآب و گاو ميري است .
 كرمي فرد با بيان اينكه دوره رشد تنباكو 8 ماه و عملكرد توليد اين محصول بطور متوسط حدود 3/1 تن در هكتار مي باشد يادآور شد: شروع برداشت محصول از اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه مي باشد و اين زماني است كه برگها سنگين شده و لكه هاي زرد رنگ در آن پيدا مي شود و از حالت ايستاده به حالت موازي و زمين افتاده در مي آيند.
گفتني است بازارهاي فروش محصول تنباكوي بندرلنگه در شهرهاي بندرعباس ، بستك، ميناب ، رودان ، استانهاي فارس و كرمان و نيز كشورهاي حاشيه خليج فارس است . در شهرستان بندرلنگه 115 بهره بردار تنباكو كار وجود دارد حدود 500 نفر به طور مستقيم در زمينه توليد تنباكو فعاليت دارند.