خبرها


۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان تحت پوشش شرکتهای تعاونی تولید روستایی است
رييس اداره نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت:  50هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش شرکتهای تعاونی تولید روستایی است.
مسعود رمضانپور افزود: در حال حاضر علاوه بر وجود 21 تعاوني توليد و يك اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد روستايي، اولين شركت سهامي زراعي استان هرمزگان نيز با 572عضو فعال است و تعداد اعضای شرکتهای تعاونی توليد نيز به حدود پنج هزار نفر بهره بردار مي رسد.
وي همچنين اظهار داشت : شرکت هاي تعاونی تولید روستايي، برابر دستورالعمل و سیاستهای وزارت متبوع ، خودگردان گردیده اند که مقداری از بار مالی دولت کاسته شده است و از طرفی نيز باعث ایجاد اشتغال در منطقه گرديده است. رمضانپور همچنين خاطر نشان كرد: تسطیح و یکپارچه سازی اراضی،تجمیع توانایی های پراکنده و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در کار تولید ، جلوگیری از خرد شدن مجدد اراضی، استفاده مشترک از ماشین آلات، افزایش درآمد اعضاء و کاهش هزینه های تولید، فراهم شدن زمینه لازم برای اجرای خدمات زیر بنایی از جمله اهداف شرکتهای تعاونی تولید روستایی می باشد. رييس اداره نظام بهره برداري جهاد كشاورزي هرمزگان همچنين با اشاره به فعاليت اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد روستايي استان بيان داشت: اين اتحاديه كه شركتهاي تعاوني توليد را تحت پوشش دارد جنبه هدايت و نظارت راهبردي را نسبت به تعاوني هاي توليد دارد. وي در خصوص فعاليت اين اتحاديه اظهار داشت : اتحاديه شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان هرمزگان درسال 84 تاسيس گرديده و يكي از وظايف مهم شركتهاي تعاوني توليد روستايي جمع آوري سرمايه اندك كشاورزان به منظور توسعه و تجهيز امكانات توليد در حوزه فعاليت آنان مي باشد. شايان ذكر است برنامه هاي حمايتي و پشتيباني ، آموزشي و ترويجي ، حقوقي و قانوني و  برنامه هاي اقتصادي چهار محور اساسي برنامه هاي اجرايي اتحاديه تعاوني هاي توليد استان مي باشد و در ماده پنج اساسنامه اين اتحاديه نيز آمده است كه بازاريابي و تبليغات و برپايي نمايشگاهها و اقدامات مشابه جهت معرفي و فروش و بازاريابي محصولات توليدي اعضاي تعاوني هاي عضو اين اتحاديه از ديگر وظايف آن مي باشد.