خبرها


رساندن گوشت سالم به دست مصرف کننده در اولویت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است

رییس سازمان دامپزشکی کل کشور در حاشیه بازدید از امکانات قرنطینه ای و کشتارگاهی استان هرمزگان گفت: رساندن گوشت سالم به دست مصرف کننده در اولویت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

 

به گزارش روابط عمومی  سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ دکتر علیرضا رفیعی پور افزود:برای پرورش و نگهداری دام و طیور چهارچوب ها و ضوابطی از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است؛ اما باید بر روند اجرای این ساز و کارها نظارت کافی وجود داشته باشد تا دامداران و دامپروران و همچنین مصرف کنندگان متضرر نشوند.

وی تصریح کرد: حوزه پرورش و دام داشتی در اولویت ما در سازمان دامپزشکی قرار دارد.

رفیعی پور بیان کرد: ما باید برای تامین گوشت و فرآورده های دامی راه را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی هموار سازیم.

رییس سازمان دامپزشکی کل کشور در رابطه با تامین گوشت از سایر کشور ها و همچنین اختیارات دامپزشکی های مناطق مرزی گفت: ما این امکان را به سازمان دامپزشکی استان های مرزی داده ایم که بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل ها اقدام کنند و نیازی به انجام مکاتبات اداری غیر ضروری را کاهش دهند مگر در موارد خاص که نیاز به تایید مراجع بالادست می باشد.

دکتر رفیعی پور اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق دام و یا انتقال دام ها و فرآورده های دامی آلوده نیز پست های قرنطینه ای را داریم و دامداران و دامپروران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند همچنین برای جلوگیری از متضرر شدن دامدار از مراجع انتظامی نیز خواستار برخورد با متخلفین هستیم تا قشر زحمت کش دامدار آسیب نبینند.

وی در پایان گفت: به دامپروران نیز توصیه می کنیم که ضوابط و مقررات تولید تا عرضه دام و انتقال به کشتارگاه را رعایت کنند تا محصول سالم به دست مصرف کننده برسد.

گفتنی است در حاشیه این بازدید دکتر رفیعی پور به همراه دکتر جانباز رییس سازمان دامپزشکی استان هرمزگان با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای صالح دریانورد رییس سازمان برنامه ریزی استان هرمزگان دیدار کرد.