خبرها


هشدار سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به کلیه ارکان استان نسبت به حمله موج چهارم ملخ صحرایی/تمام استان هرمزگان درگیر خواهد شد

بر اساس آخرین هشدار سازمان فائو مورخ 23 خردادماه چهارمین موج ملخ صحرایی ظرف چند روز آتی وارد استان هرمزگان خواهد شد.

بر اساس آخرین هشدار سازمان فائو مورخ 23 خردادماه چهارمین موج ملخ صحرایی ظرف چند روز آتی وارد استان هرمزگان خواهد شد.

به گزارش سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان؛ حمید دولتی گفت:بر اساس آخرین گزارشات و هشدارهای سازمان فائو ریزش گسترده دسته جات ملخ و تخلیه شبه جزیره عربستان طی چند روز آینده تمام شهرستان های استان را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا به بهره برداران بخش کشاورزی و آحاد مردم اعلام آماده باش می گردد. و خواهشمند است تمام باغداران و کشاورزان و دستگاه های ذی ربط ضمن آمادگی و تجهیز ناوگان سم پاش خود جهت مقابله با موج پیش رو آمادگی لازم را داشته باشند.

مدیر حفظ نباتات عنوان داشت: مردم و بهره برداران کشاورزی، دهیاران و شورای روستاها و سایر دستگاه های دولتی، خصوصی و انتظامی در صورت مشاهده دسته جات ملخ در هر نقطه از استان مراتب را به نزدیک ترین مرکز و یا مدیریت جهاد کشاورزی، تیم های ردیابی و مبارزه و ارتباط با سامانه 3315 گزارش نمایند تا مبارزه با این آفت مخرب در اسرع وقت صورت گیرد و از بروز خسارت جلوگیری شود.

 حمید دولتی  در پایان ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع تصریح کرد: با توجه به ورود موج جدید احتمال آلودگی تمام استان وجود دارد، لذا کلیه ارکان استان باید در حالت آماده باش قرار گیرند، همچنین استان های همجوار نیز آمادگی لازم را برای مقابله احتمالی داشته باشند.