خبرها


تفاهم نامه ترویج محصول سالم بین سازمان جهادکشاورزی، اداره استاندرد و دانشگاه علوم پزشکی منعقد شد

همکاری مشترک جهاد کشاورزی دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد با هدف تولید و ترویج محصول سالم که منتهی به اخذ گواهی استاندارد تشویقی و گپ ویرند اختصاصی می باشد منعقد شد.

همکاری مشترک جهاد کشاورزی دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد با هدف تولید و ترویج محصول سالم که منتهی به اخذ گواهی استاندارد تشویقی و گپ ویرند اختصاصی می باشد منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، این طرح در سال 97 با محصول گوجه فرنگی آغاز گردید و در سال جاری نیز سه محصول پیاز، بادمجان و فلفل نیز به این طرح اضافه شد.
گفتنی است این تفاهم نامه با مشارکت دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور اجرای طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی منعقد شد شده است.