خبرها


جشنواره و مسابقه پخت غذا به مناسبت عید غدیر برگزار می شود

جشنواره و مسابقه پخت غذا به مناسبت عید غدیر در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار می شود.

جشنواره و مسابقه پخت غذا به مناسبت عید غدیر در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ به مناسب عید بزرگ غدیر،همراه با تقدیر از نفرات شرکت کننده و برتر در این برنامه برگزار می شود.