خبرها


کشاورزی میناب؛ در مسیر توسعه

تفاهم نامه مشترکی توسط دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان و مهندس علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.

تفاهم نامه مشترکی توسط دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان و مهندس علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ استاندار هرمزگان دراین خصوص  عنوان کرد : بر اساس این تفاهم نامه، تامین اعتبار انجام عملیات اجرایی پروژه ساخت و بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد میناب، شامل شبکه فرعی، آبیاری تحت فشار و اصلاح باغات به میزان ۱۱ هزار هکتار طی 3 سال انجام می شود.

وی ادامه داد: مبلغ کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ۳۶۰ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن توسط معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات استانی تامین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این خصوص گفت :  اهمیت تبدیل اراضی غیر اقتصادی و فرسوده به باغات مثمر و اقتصادی در این تفاهم نامه هدفگذاری گردیده است .

علی باقر زاده همایی افزود : اجرای طرح موجب  ارتقا سطح تولید از متوسط عملکرد 4 تن در هکتار به بیش از 10 تن در هکتار و تثبیت اشتغال برای بیش از 2800 نفر را فراهم مینماید .