خبرها


برداشت محصولات گلخانه اي در حاجي آباد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد از آغاز برداشت محصولات گلخانه اي در اين شهرستان خبر داد و اظهار داشت : ميزان سطح زير كشت اين دو محصول 40 هكتار مي باشد كه 50درصد آن گوجه فرنگي با ارقام مختلف ثريا،فالكاتو، فيلوس و 50درصد ديگر خيارسبز با ارقام زهل،رويال و نسيم كشت گرديده است.
وي يادآور شد: برداشت اين محصولات تا فرارسيدن فصل گرما ادامه داشته و پيش بيني مي شود با توجه به شرايط ايده آل در گلخانه ها ميزان 4هزار تن گوجه فرنگي و 3هزار و 200 تن خيار سبز توليد و به بازار عرضه شود.