خبرها


فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی: کشاورزی حاجی آباد ُنگاه به آینده درخشان این شهرستان دارد

حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با مهندس بقایی پوری، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: پایداری شغل کشاورزان و دامداران موجب توسعه و رونق تولید خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمالن جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ حمید جهانگیری فرماندار حاجی آباد در نشست با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار کرد:شهرستان حاجی آباد قطب کشاورزی استان است که پابداری شغل کشاورزان و دامداران موجب توسعه و رونق تولید خواهد شد.

فرماندار حاجی آباد با اشاره به کمبود آب و استفاده بهینه از منابع آبی یادآور شد: در سال گذشته در حوزه بهسازی چشمه ها و قنوات برای اولین بار در شهرستان حرکت خوبی انجام شد و  بیشترین اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری به این بخش اختصاص داده شد.

جهانگیری با بیان اهمیت صنایع تبدیلی و ظرفیت های نگهداری محصولات کشاورزی اضافه کرد: در حال حاضر 31 هزار تن ظرفیت سردخانه های شهرستان است که به بهره برداری رسیده اند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای موفق طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان گفت: آینده حاجی آباد در بخش کشاورزی بسیار خوب است و زمینه اشتغال خوبی را فراهم کرده  است.

در این نشست همچنین در خصوص نگاه ویژه به صندوق توسعه کشاورزی شهرستان و تعاونی نخلدارن و نقش آنها در ایجاد  تحول در زمینه کشاورزی شهرستان بحث و گفتگو شد.