خبرها


از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی؛ مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس تقدیر شد

مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، علی تیموری مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی طی نامه ای از حسین یزدان پناه مدیرحوزه ریاست و مشاور رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در امور مجلس به دلیل پیگیری مکاتبات و درخواست های نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

تیموری در این نامه ارتقاء بخش کشاورزی و دستیابی به جایگاه مطلوب تعاملات بین وزارت متبوع و مجلس شورای اسلامی در راستای خدمت به کشور را مهم می داند. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

 جناب آقای یزدان پناه

مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

با سلام و احترام

بدینوسیله از تلاش و همکاری های جنابعالی در پیگیری مکاتبات و درخواست های نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی می گردد.

توفیق روزافزون حضرتعالی را در مسیر ارتقاء بخش کشاورزی و دستیابی به جایگاه مطلوب تعاملات بین وزارت متبوع و مجلس شورای اسلامی در راستای خدمت به کشور سربلندمان ایران اسلامی ازدرگاه ایزدمنان مسئلت می نمایم.

 شایان ذکر است؛ امـور مجلـس وزارت جهـاد کشـاورزی در راسـتای اهـداف و سیاسـت هـای کلان وزارت متبـوع خود و بـه عنـوان تنهـا پـل ارتباطـی بـا مجلـس شـورای اسلامی وظایـف و مسـئولیت هـایی داشته که در جهادکشاورزی استان هرمزگان نیز سعی شده با ارتباط و تعامل سازنده با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مشکلات حوزه کشاورزی مرتفع شود.