خبرها


كاشت گوجه فرنگي در شهرستان پارسيان آغاز گرديد

كاشت اين محصول به منظور پيش رس نمودن و با توجه به شرايط آب و هوايي و همچنين بالا بودن درجه حرارت معمولا در نيمه دوم تير ماه و در خزانه آغاز كه پس از رشد و نمو نمودن ،نشاء حاصله در نيمه دوم شهريور به زمين اصلي انتقال پيدا ميكند. كار كشت بذرها در خزانه در دهستانهاي بوچير و مهرگان به جهت كيفيت مطلوب آب و خاك زودتراز ساير نقاط شهرستان صورت ميگيرد. مهمترين ارقام كشت شده محصول گوجه فرنگي در شهرستان پارسيان عبارتند از : هيبريد ، پريمو ، كلجي ، ردستون ، كيميا ، چف وريو گراند كه رقم هيبريد به دليل توليد بالا ، مقاومت در برابر امراض ، همرس بودن و در نتيجه كيفيت مطلوب از بين ارقام انتخابي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. انتظار ميرود كه امسال نيز همانند سالهاي گذشته قريب به ۲۰۰۰ هكتار از اراضي دشت پارسيان به كشت گوجه فرنگي اختصاص يابد. ضمنا لازم به ذكر است از هر هكتار محصول گوجه فرنگي ۲۵-۲۰ تن برداشت كه محصول توليدي به اكثر نقاط كشور عرضه ميگردد.