خبرها


رييس جديد سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان معرفي شد
طي حكمي از سوي وزير جهاد كشاورزي ،سيد نصير سيد محمدي به عنوان رييس جديد سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي هرمزگان مراسم معارفه رييس جديد اين سازمان صبح امروز با حضور مهندس وحيد زارع معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان شيلات ايران و نيز جمعي از مديران و مسئولان سازمان جهاد كشاورزي و ادارات و شركتهاي تابعه برگزار گرديد.معاون وزير جهاد كشاورزي در اين مراسم ضمن تقدير از فعاليتهاي محمد نصوري در توسعه بخش كشاورزي هرمزگان و نيز تبريك انتصاب وي به سمت معاون برنامه ريزي استانداري اظهار داشت: بخش كشاورزي استان با مديريت صادقانه و متعهدانه آقاي نصوري و نيز تلاش و همت توليد كنندگان و كشاورزان از رشد و پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است و وزير جهاد كشاورزي نيز همواره توجه و عنايت ويژه اي نسبت به اين استان دارند.
 وحيد زارع همچنين با اشاره به سوابق مديريتي سيد محمدي براي وي در توسعه و تحقق اهداف بخش كشاورزي استان آرزوي توفيق نمود و اظهار داشت: هم اكنون در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم و بايد سعي شود در همه امور علمي بودن فعاليتها و نيز پژوهش محور بودن مدنظر قرارگيرد. وي همچنين توسعه پايدار در بخش كشاورزي ومنابع طبيعي، ارتقاي كمي و كيفي محصولات، جايگاه امنيت غذايي و رشد و توسعه مناطق روستايي را از جمله اهداف وزارت جهاد كشاورزي ذكر كرد. در ادامه توسط حسينجاني مدير كل امور استانهاي وزرات جهاد كشاورزي متن لوح تقدير محمد نصوري و نيز حكم انتصاب سيد نصير سيدمحمدي از سوي مهندس محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي، قرائت شد.
 محمد نصوري معاون برنامه ريزي استانداري هرمزگان نيز ضمن آرزوي توفيق براي رييس جديد سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان و اشاره به اهميت و جايگاه بخش كشاورزي بر حمايت از توليدكنندگان و بهره برداران اين بخش تاكيد كرد.