خبرها


برگزاری نشست بررسی مسایل و مشکلات اراضی زیر سد جگین/تسریع در فرایند واگذاری و تحویل زمین به سرمایه گذار در فاز دوم
نشست بررسی مسایل و مشکلات اراضی زیر سد جگین و تامین آب جهت کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، نشست بررسی مسایل و مشکلات اراضی زیر سد جگین و تامین آب جهت کشاورزی با حضور  همتی استاندار هرمزگان، علی باقرزاده همائی رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان و مدیر سازمان تعاون روستایی برگزار شد .
در این نشست مقرر شد اگهی فراخوان و مزایده برای فاز دوم طرح با قیمت پایه کارشناسی انجام شود و واگذاری به سرمایه گذار دارای اهلیت و صلاحیت مشروط بر تسویه بدهی ۱۲۰ نفر بهره بردار طرح سازه داربستی و اخذ تعهد محضری از بهره برداران مبنی بر عدم ادعا بر روی اراضی انجام شود.
گفتنی است؛ تسریع در فرایند واگذاری و تحویل زمین به سرمایه گذار در فاز دوم نیز از دیگر مصوبات نشست مذکور بود.
همچنین مقرر شد برنامه کشت  ۲۰۰۰ هکتار شرکت سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران در فاز اول ارائه شود.
شایان ذکر است؛ شرکت آب منطقه ای نیز متعهد گردید آب موردنیاز را بر اساس برنامه کشت ۲۰۰۰ هکتار فاز اول و ۹۰۰ هکتار فاز دوم با عقد قرار داد با شرکتهای سهامی زراعی و شرکت بهشت دشت مکران تامین نماید.