خبرها


مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان: پیش بینی برداشت ۱۸۰۰ تن کنجد از مزارع استان

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان از آغاز عملیات برداشت کنجد از زمین های کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، امیری زاده اظهار کرد: عملیات برداشت کنجد از زمین های کشاورزی این استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت محصول کنجد در این استان یک هزار و 650 هکتار می باشد، افزود: میزان برداشت محصول کنجد در سال های عادی از هر هکتار مزرعه در این استان حدود 1000  الی 1200 کیلوگرم  می باشد.

 مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه ابراز داشت: پیش بینی می شود که در  سالجاری در مجموع بیش از  1800 تن کنجد  از مزارع این استان برداشت شود.

امیری زاده با بیان اینکه برداشت کنجد  در هرمزگان از نیمه مهرماه  تا نیمه آبان ماه ادامه دارد ، اظهار کرد: کنجد  در زمینهای زراعی شهرستان های حاجی آباد ، رودان ، بندرعباس ، پارسیان و بستک کشت می شود و قریب به  90 درصد سطح زیر کشت این محصول به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد .

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری ، بیش از 8  تن بذر از ارقام داراب 2 ،  دشتستان و محلی  در استان کشت شده است .