خبرها


پیش بینی تولید ۳ هزار تن کلزا از مزارع استان

 مدیر زراعت جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه تاکنون در 126 هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان کلزا کشت شده است، گفت: پیش بینی می شود  3 هزار  تن کلزا از مزارع این استان تولید شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ، مهندس سیدرضا امیری زاده بابیان اینکه کاشت کلزا در استان از اوایل آبانماه آغاز شده و تاپایان آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: تاکنون در 126 هکتار از اراضی کشاورزی این استان کلزا کشت شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود در بیش از دو هزار هکتار از اراضی استان ، دانه های روغنی کلزا کشت شده و از این میزان قریب به 3000 تن محصول تولید شود .

 مدیر زراعت جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین ادامه داد: شهرستان های حاجی آباد و رودان از عمده  شهرستانهای تولید کننده کلزا می باشند .

امیری زاده خاطرنشان ساخت: گیاه کلزا بعنوان یک گیاه مناسب روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به شرایط دما و رطوبت، کاشت پاییزه این گیاه در استان به راحتی امکان پذیر است.

گفتنی است؛ روغن دانه ارقام خوراکی کلزا دارای کیفیت بسیار مطلوب است که در نهایت پس از استحصال روغن، کنجاله باقیمانده سرشار از پروتیئن بوده و برای استفاده در تغذیه دام مناسب می باشد.